KHOA TRỒNG TRỌT - QLĐĐ

Trưởng khoa: ThS.Nguyễn Trung Kiên

A. TỔNG QUAN

1. Quá trình thành lập

Ngày 8 tháng 12 năm 1976: Thành lập ban Trồng trọt bảo vệ thực vật.

Năm 1989: Thành lập thêm ban Dâu tằm tơ.

Năm 1990: Sát nhập Ban trồng trọt BVTV và Ban Dâu tằm tơ thành Ban Dâu tằm tơ.

Năm 1993: Đổi tên ban Dâu tằm tơ thành ban Trồng trọt BVTV quản lý.

Năm 1996: Mở thêm ngành Quản lý đất đai.

Hiện nay gọi là Khoa Trồng trọt & Quản lý đất đai.

2. Chức năng, nhiệm vụ và chương trình đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức chức quá trình Giáo dục và Đào tạo theo chương trình kế hoạch đào tạo chung của Bộ Nông nghiệp & PTNT và nhà trường về Trồng trọt; BVTV … và Quản lý đất đai.

Biên soạn chương trình, giáo trình môn học, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, dịch vụ khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.

Ngành, nghề đào tạo

1

Khoa học cây trồng

Cao đẳng

2

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Cao đẳng, Trung cấp

3

Trồng cây công nghiệp

Cao đẳng, Trung cấp

4

Phát triển nông thôn

Trung cấp

5

Kỹ thuật dâu tằm tơ

Trung cấp

6

Quản lý đất đai

Cao đẳng, Trung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cơ sở vật chất

3.1. Hệ thống phòng thí nghiệm

- Hệ thống phòng thí nghiệm: Gồm 6 phòng với nhiệm vụ phân tích đất - phân, nuôi cấy mô, đo đạc bản đồ…

32. Hệ thống vườn sản xuất

- Trại thực nghiệm và sản xuất tổng diện tích gần 40 ha với hệ thống nhà lưới, khu trồng lan, khu sản xuất - nhân giống vô tính và tập đoàn giống cây trồng phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất.

4. Thành tích

- Tính đến năm 2018, Khoa đã đào tạo được 4.131 cán bộ kỹ thuật, công nhân các ngành nghề mà Khoa quản lý.

- Nghiên cứu nhiều đề tài thực nghiệm; nhiều đề tài kết hợp với Viện KHKT NLN Tây Nguyên; tham gia nhiều dự án cấp bộ liên quan đến ngành nghề quản lý của Khoa.

- Là tập thể khoa Tiên tiến – Xuất sắc trong nhiều năm; đạt nhiều bằng khen của tỉnh (1996-2006; 2010-2013; 2015- 2016); đạt Giấy khen của viện KHKT NLN Tây Nguyên (2001 – 2005); đạt nhiều bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT (1997 -1998; 2001 - 2002; 2004 - 2005; 2010 - 2011; 2016 - 2017).

B. HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các cơ sở trong nước

- Viện KHKT NLN Miền Nam; Viện KHKT NLN Tây Nguyên; Viện cây ăn quả Tiền Giang;

- Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam và các trung tâm Đào tạo trong và ngoài Tỉnh;

- Các Tỉnh liên kết đào tạo và nghiên cứu Khoa học: Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đồng Nai,…

- Các Doanh nghiệp: Công ty thuốc sát trùng An Giang, Công ty VFC, Công ty VIETGAP, Công ty Kim Ngân,…

2. Các cơ sở ngoài nước

- Các Công ty chè Đài Loan;

- Tổ chức Harrdec;

- Các trường Đại học của Philpine; Đại học Đài Bắc;

Tập thể giảng viên 

 

 

 

LƯỢT TRUY CẬP - www.blc.edu.vn

6495662
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
581
1056
18722
6495662

Hôm nay ngày: 18/06/2024