Phòng Tài chính - Kế toán

Trưởng phòng: Nguyễn Đình Hợi

1. Chức năng, nhiệm vụ

♦ Giúp Hiệu trưởng trong công tác lập dự toán kinh phí trình cơ quan chủ quản duyệt; thực hiện các khoản thu, chi; lập quyết toán theo đúng quy định về chế độ kế toán tài chính của Nhà nước.

♦ Tổ chức kiểm tra các khoản thu, chi các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của trường; tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.

♦ Giúp Hiệu trưởng tổng hợp kế hoạch các hoạt  động tài chính của Trường.
♦ Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
2. Danh sách cán bộ viên chức
 

TT

Họ và tên

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Đình Hợi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909267996

2

Trương Thị Thùy Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982163153

3

Phạm Hữu Linh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0976613331

4

Lê Thị Hoài Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983221649

5

Nguyễn Thị Phúc Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

5773895
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
38
1265
15075
5773895

Hôm nay ngày: 26/01/2022