PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phúc Anh

1. Chức năng, nhiệm vụ

♦ Giúp Hiệu trưởng trong công tác lập dự toán kinh phí trình cơ quan chủ quản duyệt; thực hiện các khoản thu, chi; lập quyết toán theo đúng quy định về chế độ kế toán tài chính của Nhà nước.

♦ Tổ chức kiểm tra các khoản thu, chi các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của trường; tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.

♦ Giúp Hiệu trưởng tổng hợp kế hoạch các hoạt  động tài chính của Trường.
♦ Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
2. Danh sách cán bộ viên chức
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Phúc Anh

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909267782 

2

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0352407012

3

Lê Thị Hoài Minh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983221649

4

 Phạm Thị Bích Ngọc

Chuyên viên  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912256423 

LƯỢT TRUY CẬP - www.blc.edu.vn

6495606
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
525
1000
18666
6495606

Hôm nay ngày: 18/06/2024