Bí thư: Đ/C PHẠM ĐỨC TÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Bí thư: Đ/C TẠ PHẠM HẢI DUY                                 Phó Bí thư: Đ/C TRẦN NGỌC THẢO MY

 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022 - 2025

TT

HỌ VÀ TÊN

Đơn vị

CHỨC VỤ

1

Phạm Đức Tân

Phòng TCHC - QT

Ban thường vụ, Bí Thư

2

Tạ Phạm Hải Duy

Phòng CTHSSV - QLCL

Ban thường vụ, Phó Bí thư

3

Trần Ngọc Thảo My

Phòng Đào tạo - QLKH

Ban thường vụ, Phó Bí thư

4

Vi Vũ Việt Anh

Phòng CTHSSV - QLCL

Ban thường vụ

5

Phạm Thị Yến Nhi

CĐKT45A

Ban thường vụ

6

Trần Thái Nguyệt

Khoa Kinh Tế

Ủy viên Ban chấp hành

7

Nghiêm Thị Hồng Hải

Khoa CNTT – NN

Ủy viên Ban chấp hành

8

Trịnh Thị Thu Hiền

Khoa CNTY

Ủy viên Ban chấp hành

9

Nguyễn Thiện An

Khoa Cơ Điện

Ủy viên Ban chấp hành

10

Lê Phương Thanh Huy

Khoa Cơ Điện

Ủy viên Ban chấp hành

11

Lưu Hồng Ân

CĐCN46A

Ủy viên Ban chấp hành

12

Nguyễn Thái Tuấn Anh

CĐOT46A

Ủy viên Ban chấp hành

13

Nguyễn Thị Ngọc Bích

CĐTH46A

Ủy viên Ban chấp hành

14

Lại Thị Kim Liên

CĐQT46A

Ủy viên Ban chấp hành

15

Hà Khánh Lương

CĐTT46A

Ủy viên Ban chấp hành

--------------------------------//------------------------------

 

LƯỢT TRUY CẬP - www.blc.edu.vn

6495566
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
485
960
18626
6495566

Hôm nay ngày: 18/06/2024