NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

Mã Ngành

CAO ĐẲNG

Mã Ngành

TRUNG CẤP

6480201

Công nghệ thông tin

5620110

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

6850102

Quản lý đất đai

5620119

Chăn nuôi - thú y

6510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5620128

Phát triển nông thôn

6510303

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

5520223

Điện công nghiệp và dân dụng

6340114

Quản trị kinh doanh

5520152

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

6340302

Kế toán

5310302

Kế toán doanh nghiệp

6620108

Khoa học cây trồng

5480202

Tin học ứng dụng

6620118

Chăn nuôi

5620112

Kỹ thuật dâu tằm tơ

6510216

Công nghệ ô tô

5850102

Quản lý đất đai

6620115

Bảo vệ thực vật

5520159

Bảo trì và sửa chữa ô tô

6520227

Điện công nghiệp

5510216

Công nghệ ô tô

6480102

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

5580102

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

6620113

Trồng cây công nghiệp

5620113

Trồng cây công nghiệp

6620116

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

 

 

3.1. Ngành Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính):

            Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực khoa học – công nghệ được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng, trung cấp có đủ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa của Đảng và Nhà nước. Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

            Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc ở tất cả các đơn vị có sử dụng máy tính, lập trình viên, thiết kế website, cán bộ quản lý dự án CNTT, cán bộ kỹ thuật, quản lý trong các doanh nghiệp kinh doanh về CNTT.

3.2. Ngành Trồng trọt (Trồng trọt, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trồng cây công nghiệp, Bảo vệ thực vật)

            Chương trình đào tạo ngành Trồng trọt  nhằm đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng, trung cấp ngành Trồng trọt, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình khóa học bao gồm các nội dung về Thực vật và sinh lý thực vật, Giống cây trồng, Đất – phân bón và Phòng trừ dịch hại, Khí tượng nông học, Cây lương thực, Cây công nghiệp, Rau và Cây ăn quả,…

            Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc tại các công ty giống cây trồng, công ty phân bón, thuốc BVTV, trang trại, hợp tác xã, các cơ quan quản lý về nông nghiệp và phát triển nông thôn, tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực trồng trọt – BVTV.

3.3. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

            Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng, trung cấp ngành Kỹ thuật Cơ khí có phẩm chất chính trị, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có hiểu biết về các nguyên lý cơ khí cơ bản, có kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí như: chế tạo lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ, tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất…

            Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. Có khả năng tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ, có đủ kiến thức để học liên thông lên đại học cùng ngành.

3.4. Ngành kế toán (Kế toán, Kế toán doanh nghiệp)

            Chương trình đào tạo ngành kế toán được thiết kế để đào tạo kế toán trình độ cao đẳng, trung cấp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình chuẩn bị cho người học áp dụng các kiến thức và kỹ năng để thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp.

            Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng phụ trách kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, các định chế tài chính trung gian và các đơn vị hành chính sự nghiệp, trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm toán.

3.5. Ngành Quản trị kinh doanh

            Nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

            Sau khi tốt nghiệp có đủ trình độ lý thuyết và nghiệp vụ để công tác trong các bộ phận kinh doanh, lập các kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán hàng…; có khả năng khảo sát, nghiên cứu thị trường, đề ra các kế hoạch, chương trình hành động liên quan đến thị trường như: quảng cáo, khuyến mại, bán hàng…; có khả năng tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đủ kiến thức học liên thông lên đại học cùng ngành. Cử nhân Quản trị kinh doanh có thể làm việc độc lập trong các đơn vị SXKD, các đơn vị hành chính sự nghiệp, nghiên cứu,…

3.6. Ngành Chăn nuôi (Chăn nuôi, Chăn nuôi thú y, Chăn nuôi gia súc, gia cầm)

            Đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng, trung cấp ngành chăn nuôi có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về chăn nuôi. Chương trình gồm các nội dung cơ sở, chuyên môn: Giải phẩu sinh lý động vật, Dinh dưỡng và thức ăn động vật nuôi, Giống và kỹ thuật truyền gióng động vật nuôi, Dược lý thú y, Chăn nuôi gia cầm, Chăn nuôi trâu – bò, Chăn nuôi lợn, Chuẩn đoán và bệnh nội khoa động vật nuôi, Bệnh truyền nhiễm động vật nuôi, Bệnh ký sinh trùng động vật nuôi, Bệnh ngoại sản động vật nuôi,…

            Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc tại Chi cục thú y, Phòng nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông, Thú y xã, Công ty sản xuất thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, Cơ sở chăn nuôi, Cửa hàng thuốc thú y, Dịch vụ thú y.

3.7. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

            Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng kỹ thuật trợ giúp cho kỹ sư và các chuyên gia chuyên môn trong việc thiết kế hệ thống truyền tải, phân phối và sử dụng năng lượng điện. Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ bản về máy điện, đo lường điện, khí cụ điện, thiết kế tính toán mạng điện, các thiết bị hạ áp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị điện công nghiệp và dân dụng và các quy phạm an toàn điện, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh.

            Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng cao đẳng, trung cấp ngành Điện – điện tử có khả năng vận hành, bảo trì, sửa chữa, cải tiến các thiết bị điện và các hệ thống điện trong công nghiệp và dân dụng, lắp đặt hệ thống điều khiển cho dây chuyền công nghệ và có thể làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, các tổ vận hành đường dây và trạm hạ thế, đơn vị sản xuất kinh doanh, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị nghiên cứu Điện - Điện tử. Có khả năng tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ kiến thức để học liên thông lên đại học cùng ngành.

3.8. Ngành Quản lý đất đai

            Chương trình ngành Quản lý đất đai được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Quản lý đất đai trình độ cao đẳng, trung cấp có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý đất đai, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về pháp luật đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch và sử dụng đất, thanh tra đất đai, đo đạc địa chính, đăng ký và thống kê đất đai…Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh.

            Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất, trung tâm đo đạc và các công ty về tài nguyên môi trường khác…

3.9. Ngành Công nghệ Ô Tô

            Chương trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô được thiết kế để đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng, trung cấp ngành Công nghệ ô tô, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có tư duy khoa học, năng động sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành tương xứng về công nghệ ô tô; có khả năng tự đào tạo nâng cao trình độ.

            Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc tại: Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực; các công ty, xí nghiệp và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật ô tô – máy động lực; các trạm đăng kiểm, kiểm định ô tô; các đơn vị hành chính quản lý về kỹ thuật ô tô, máy động lực; nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô.

3.10. Ngành phát triển nông nghiệp nông thôn

            Đào tạo cán bộ kỹ thuật Phát triển Nông nghiệp Nông thôn có kiến thức trồng trọt, chăn nuôi ở trình độ trung cấp.

            Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở tất cả các thành phần kinh tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với nhiệm vụ cụ thể: Làm nhiệm vụ của một cán bộ kỹ thuật nông nghiệp ở cấp xã, phường, huyện…, Trực tiếp phụ trách điều hành công việc một tổ, nhóm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp; Trực tiếp làm công việc của một người công nhân nông nghiệp bậc cao; Làm tốt được nhiệm vụ của một người cán bộ khuyến nông; Có thể tự mở, quản lý và điều hành 1 trang trại sản xuất nông nghiệp.

3.11. Ngành Kỹ thuật dâu tằm tơ

            Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật dâu tằm tơ nhằm đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Dâu tằm tơ, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi học xong chương trình người học có kỹ năng: Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong quy trình kỹ thuật trồng dâu, chăm sóc , phòng trừ dịch hại và thu hái lá dâu; Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong quy trình kỹ thuật nuôi tằm, phòng trừ dịch hại, thu hoạch kén; Sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị, máy nông nghiệp phổ biến trong sản xuất dâu tằm; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho người trực tiếp lao động; Tổng kết và đúc rút được những kinh nghiệm của các hộ trồng dâu nuôi tằm trên cơ sở đó xây dựng được các điển hình tiên tiến.

            Sau khi tốt nghiệp đủ trình độ và năng lực làm việc ở các vị trí trong nghề Kỹ thuật dâu tằm tơ. Có đủ trình độ và năng lực làm việc tại ácc doanh nghiệp, cơ sở, trang trại sản xuất dâu, kén và các trạm thu mua kén.

3.12. Ngành Điện công nghiệp (Điện công nghiệp, Điện công nghiệp và dân dụng)

            Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng, trung cấp ngành Điện công nghiệp có phẩm chất chính trị, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp và sức khỏe tốt; Hiểu được cách đọc bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý mạch điều khiển; Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện); Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện; Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện; Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp…

            Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc được ở các công ty điện lực: tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây; Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: nhân viên vận hành; Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện; Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.

3.13. Ngành Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

            Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ trung cấp ngành Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức về chuyên môn chuyên ngành Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí. Trực tiếp vận hành, bảo trì, sửa chữa – khai thác các thiết bị cơ khí tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo hoặc đơn vị sản xuất.

            Sau khi tốt nghiệp có đủ trình độ và năng lực làm việc tại các công ty, xí nghiệp, garage, các nhà máy cơ khí. Các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Sửa chữa – khai thác các thiết bị cơ khí. Tiếp tục học tập để nâng cao trình độ lên Cao đẳng hoặc Đại học cùng ngành.

3.14. Ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô

            Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật trung cấp ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình chuẩn bị cho người học áp dụng các kiến thức và kỹ năng kỹ thuật để bảo dưỡng, sửa chữa các loại xe ô tô. Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ bản về cơ kỹ thuật, vẽ kỹ thuật, kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện – điện tử, vật liệu cơ khí, dung sai đo lường, sức bền vật liệu, nguyên lý chi tiết máy, cấu tạo nguyên lý động cơ đốt trong, lý thuyết về kết cấu ô tô, các hệ thống trên ô tô, các thiết bị cần chuẩn đoán kỹ thuật ô tô, kỹ thuật gò, hàn, nguội cơ bản, kỹ thuật và bảo trì sửa chữa ô tô. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, giáo dục thể chất, pháp luật, quốc phòng an ninh, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp.

            Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp và có thể trở thành kỹ thuật viên về bảo trì và sửa chữa ô tô, có thể đảm nhận các công việc kỹ thuật tại các cơ sở lắp ráp, bảo trì và sửa chữa ô tô, các cơ sở sản xuất và kinh doanh về ô tô. Tiếp tục học tập để nâng cao trình độ lên Cao đẳng hoặc Đại học cùng ngành.

 

LƯỢT TRUY CẬP - www.blc.edu.vn

6545570
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
54
54
34092
6545570

Hôm nay ngày: 22/07/2024