Phòng Tổ chức - Hành chính

Chức năng, nhiệm vụ 

Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 250-NN/TC/QĐ ngày 08/12/1976 của Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Phòng Tổ chức - Hành chính có nhiệm vụ là tham mưu cho lãnh đạo Trường thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí; quản lý đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức.

Kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; công tác chế độ, chính sách, an toàn và bảo hộ lao động; công tác thi đua, khen thưởng; công tác an ninh trật tự trong Trường.

Quản lý các công văn, giấy tờ gửi đến và đi các đơn vị trong và ngoài trường; thực hiện việc quản lý và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Danh sách Cán bộ viên chức:

1. Ông Phạm Hữu Kha.           Trưởng phòng

2. Ông Phạm Văn Đảm.              Giảng viên

3. Ông Phạm Đức Tân.               Giảng viên

4. Ông Đào Ngọc Thức               Giảng viên

5. Bà Nguyễn Thị Hồng.              Văn thư

6. Ông Trần Công Khanh.             Lái xe

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

5283743
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
175
5172
18708
5283743

Hôm nay ngày: 22/02/2020