Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị

Trưởng phòng: ĐÀO NGỌC THỨC

Chức năng, nhiệm vụ 

Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 250-NN/TC/QĐ ngày 08/12/1976 của Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Phòng Tổ chức - Hành chính có nhiệm vụ là tham mưu cho lãnh đạo Trường thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí; quản lý đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức.

Kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; công tác chế độ, chính sách, an toàn và bảo hộ lao động; công tác thi đua, khen thưởng; công tác an ninh trật tự trong Trường.

Quản lý các công văn, giấy tờ gửi đến và đi các đơn vị trong và ngoài trường; thực hiện việc quản lý và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị của Trường. Quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, quản lý tài sản trang thiết bị và theo dõi sử dụng hiệu quả các tài sản thiết bị của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Lập kế hoạch sửa chữa xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất khác phục vụ cho công tác quản lý giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường.

Đầu mối xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch xây dựng mới cơ sở vật chất theo quy hoạch đã được phê duyệt.
3. Tổ chức quản lý chặt chẽ nhà cửa, đất đai, kho tàng, hàng rào, các công trình công cộng và cơ sở vật chất khác trong phạm vi khuôn viên trường quản lý.

Thực hiện quản lý, kiểm tra và phối hợp cùng với các đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Trường theo quy định hiện hành.
5. Quản lý, điều hành việc sử dụng có hiệu quả hệ thống giảng đường. Đảm bảo đầy đủ giảng đường phục vụ cho giảng dạy học tập. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ giảng đường như nước uống,điện, hệ thống ánh sáng, hệ thống âm thanh, vệ sinh...
Thực hiện vệ sinh công cộng khu vực làm việc, môi trường luôn xanh, sạch, đẹp..
Tổ chức quản lý chăm sóc vườn cây và cây xanh hoa cảnh trong khuôn viên Trường.

Tổ công viên cây xanh kết hợp với giáo viên chủ nhiệm Quản lý công lao động của học sinh sinh viên 

Danh sách Cán bộ viên chức:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

2

3

4

5

6

7

8

Đào Ngọc Thức

Vũ Thanh Hồng    

Phạm Hữu Linh             

Phạm Đức Tân 

Trần Công Khanh

Vũ Đình Xứng

Phạm Ngọc Thành Công

Nguyễn Thị Dung

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

Giảng viên

Nhân viên lái xe

Cán sự

Chuyên viên

Điều dưỡng - Văn thư

0913 666747

0918 115379

0976 613331

0988 292355

0904 377231

0984 801960

0916 635939

0973 486352

 

 

 

 

 

LƯỢT TRUY CẬP - www.blc.edu.vn

6495549
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
468
943
18609
6495549

Hôm nay ngày: 18/06/2024