DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT

ĐƠN VỊ, HỌ TÊN

E-MAIL

ĐIỆN THOẠI

I

Ban giám hiệu

 

 

1

Nguyễn Đức Thiết - Hiệu trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913792955

2

Lương Ánh - Phó Hiệu trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909499787

3

Phạm Cân - Phó Hiệu trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982628099

II

Khoa Trồng trọt - QLĐĐ

 

 

1

Nguyễn Viết Thông - Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

091 300 24 25

2

Lê Phương Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

094 824 7596

3

Nguyễn Ánh Nga - Phó khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0937611767

4

Dương Đức Thắng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01212368779
0931233039

5

Trần Thu Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098 662 86 47

6

Nguyễn Hữu Lễ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

091 881 54 84
094 754 13 84

7

Nguyễn Thị Thanh Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012 1607 87 28
098 693 81 58

8

Đoàn Văn Biển

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0164 997 91 79

9

Nguyễn Thành Trúc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0164 635 25 15

10

Tào Anh Khôi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974897123
01234897123

10

Nguyễn Trung Kiên - Phó khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

090 882 18 00

III

Khoa Cơ điện

 

 

1

Hà Văn Kiêm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0902556724

2

Trần Văn Huy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978218493

3

Nguyễn Thế Định - Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919259880

4

Lê Văn Hòa- Phó khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0902077400

5

Nguyễn Tấn Trúc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0945943388

6

Võ Văn Thái

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974938958

7

Võ Anh Lộc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0908894186

8

Phạm Dự

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978641511

9

Phạm Trần Hoàng Quân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01214636173

10

Nguyễn Thị Kim Ngân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0933953896

IV

Khoa CNTT-NN

 

 

1

Nguyễn Văn Mai - Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979 11 07 07
0633 91 06 16

2

Vũ Thị Mai Oanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988 36 96 87

3

Nguyễn Thùy Dương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982 75 50 56

4

Lê Đức Nhật - Phó khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909 22 75 67

5

Võ Minh Tiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984 92 28 72

6

Nguyễn Thị Thanh Hoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984 40 98 40

7

Nghiêm Thị Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01677161166

8

Phan Đình Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0943008786

9

Hồ Đạt Quân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0932567345

V

Bộ môn LLCT và PL

 

 

1

Vũ Thị Thủy - Trưởng BM

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0977856527

2

Lê Thị Tình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0976057294

3

Lê Thị Tuyết

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984067683

4

Vi Vũ Việt Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0946768675

5

Trần Ngọc Thảo My

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907499112

VI

Phòng Đào tạo và QLKH

 

 

1

Tạ Quang Huy - Trường phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0937140779
0943700638

2

Phan Quốc Hoàn - Phó phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01238179019

3

Đào Duy Phước - Phó phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919259010
0931237475

4

Nguyễn Thị Yên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909720135

5

Trần Thị Thành Vinh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01689749596

6

Lương Tấn Đức

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01233979479

7

Vũ Xuân Hoà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0948247010

Lê Thị Mai Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01275234505
0977161653 

VII

Phòng Công tác HSSV

 

 

1

Nguyễn Tất Nghiêm - Trường phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974812112

2

Đặng Bá Tường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917930702

3

Hồ Thạch Nhôm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0937506979

4

Cao Văn Lâm Quang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0987333354

5

Nguyễn Phan Đức Nguyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0937888217

VIII

Khoa Chăn nuôi thú y

 

 

1

Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918207017

2

Nguyễn Cảnh Dũng - Phó khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907615559

3

Đặng Thị Diệu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918525869

4

Nguyễn Tuấn Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984074953

5

Võ Thị Hồng Xuyến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918876685

6

Nguyễn Kim Sơn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979068400

7

Nguyễn Thị Nhung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0976762553

8

Trương Văn Đại Phúc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0935708613

9

Trịnh Thị Thu Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0938948893

10

Lâm

 

0916856303

IX

Khoa Kinh tế

 

 

1

Nguyễn Tuấn Sơn - Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919833968

2

Lê Ngọc Lập

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982771003

3

Tạ Thị Thùy Mai- Phó khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909161353

4

Phạm Yến Vy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982878140

5

Nguyễn Thị Phúc Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909267782

6

Lê Thị Thanh Bình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983511333

7

Trần Thị Lan Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919001230

8

Trần Thái Nguyệt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0937018457

9

Lê Trọng Hoàng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913744432

X

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

1

Trần Phúc - Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907351489

2

Trịnh Thị Hương- Phó khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918116779

3

Phạm Văn Hoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0969952481

4

Đỗ Thị Nguyệt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907027567

5

Hoàng Thị Thanh Thuỷ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0633970195

6

Trịnh Thị Anh Nhung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01688565304

XI

Phòng Khảo thí và KĐCL

 

 

1

Nguyễn Văn Chiến - Trường phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

094 824 71 61
093 705 56 68

2

Bùi Thanh Yên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919001664

3

Tạ Phạm Hải Duy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0948106545

4

Nguyễn Thị Thục Huyền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982595762

XI

Phòng Tài chính - Kế toán 

 

 

1

Nguyễn Đình Hợi - Trường phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909267996

2

Trương Thị Thùy Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982163153

3

Phạm Hữu Linh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0976613331

4

Lê Thị Hoài Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983221649

XII

Phòng Quản trị tổng hợp

 

 

1

Vũ Thanh Hồng - Trường phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918115379

2

Nguyễn Quang Thạc

 

0933954680

3

Vũ Đình Xứng

 

0984801960

4

Phạm Ngọc Thành Công

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974990700

XIII

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

 

1

Phạm Hữu Kha - Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909001899

2

Nguyễn Thị Hồng

 

01234610979

3

Phạm Văn Đảm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983444373
0918756968

4

Trần Công Khanh

 

0904377231

5

Đào Ngọc Thức

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913666747 

6

Phạm Đức Tân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988292355

XIV

TT Tuyển sinh và HTVL

 

 

1

Đỗ Đông Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982062822

2

Võ Thành Sơn - Trường phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919911699

3

Đinh Thị Nhã Phụng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0938055668

THỐNG KÊ TRUY CẬP

5025935
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
320
1187
30702
5025935

Hôm nay ngày: 23/07/2019