Ngày 15/4, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng bộ phối hợp với Đảng ủy Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT - Lê Minh Hoan phát biểu

Tại đầu cầu Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, toàn bộ CBVC nhà trường đã tham dự Hội nghị. Tại Hội nghị Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã nhận định việc duy trì chủ động về nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước; quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, nâng cao chất lượng thương hiệu sản phẩm nông sản; tăng cường khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam, nâng cao niềm tin về hàng hóa nông sản Việt là mục tiêu rất quan trọng trong giai đoạn tới. Việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong ngành nông nghiệp cần được triển khai mạnh mẽ và sâu rộng hơn đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, từ đó lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhằm khuyến khích tiêu dùng nông sản nội địa một cách hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp và hỗ trợ đời sống sản xuất kinh doanh của người nông dân, cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời lan tỏa những giá trị tiềm ẩn trong mỗi sản phẩm nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị. Bộ trưởng kêu gọi cán bộ, đảng viên Bộ NN&PTNT tham gia và hưởng ứng Cuộc vận động, đưa hàng nội địa là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Mỗi hành động mua sắm sản phẩm do doanh nghiệp trong nước sản xuất là một lần đóng góp vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam. Mỗi cán bộ, đảng viên ngành nông nghiệp hãy trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần đưa hình ảnh nông sản nước nhà đến với bạn bè quốc tế, cũng như người dân trong nước. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm tôn vinh nông sản Việt, tiến tới nâng cao giá trị gia tăng, nâng tầm nông sản bằng cách tích hợp đa giá trị từ văn hóa, truyền thống, lịch sử kết tinh trong mỗi sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ NN&PTNT cho biết, trong những năm qua, ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức 3% nhưng để đạt đến mục tiêu phát triển bền vững, nông nghiệp Việt Nam còn phải phấn đấu hơn nữa. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực lao động, sáng tạo để góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt ra.

Thứ trưởng Bộ NN và PTNT - Nguyễn Hoàng Hiệp

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp xác định, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên ngành nông nghiệp xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo về thực hiện Cuộc vận động trong tình hình mới. Khảo sát thị trường, điều tra thị hiếu, nhu cầu người tiêu dùng, mạng lưới phân phối, tổ chức triển lãm, hội chợ, xúc tiến thương mại…để đưa nông sản Việt đến với toàn bộ người dân trong nước.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt chương trình hành động, có kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, hằng năm tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Tin, ảnh: www.mard.gov.vn - Khoa CNTT.NN

 

 

Truy cập - Trường CĐ Công nghệ & Kinh tế Bảo Lộc - www.blc.edu.vn

5876508
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
740
3128
23932
5876508

Hôm nay ngày: 30/06/2022