THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Công đoàn NN và PTNT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị CB CCVC và người lao động hàng năm theo quy định của Nghị định của Chính phủ về thực hiện hoạt động dân chủ cơ sở trong đơn vị.

Nhằm tổng kết năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng thực hiện năm học 2017-2018, ngày 02/02/2018  Ban giám hiệu phối hợp với BCH Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2018.

Nội dung Hội nghị Cán vộ viên chức năm 2018 bao gồm:

Báo cáo công tác thanh tra năm 2017 của Ban Thanh tra nhân dân, thông qua ý kiến đóng góp của cán bộ viên chức tập trung vào các nội dung sau: Báo cáo tổng kết năm 2017 (năm học 2016-2017) và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (năm học 2017-2018) của nhà trường; Quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc, phân loại lao động trả thu nhập tăng thêm (sửa đổi, bổ sung); Quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của nhà trường (sửa đổi, bổ sung); Quy chế thu và chi tiêu nội bộ của nhà trường (sửa đổi, bổ sung).

Hội nghị tiến hành: Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020; Công bố khen thưởng năm học 2016- 2017 của Trường, Công đoàn; Biểu quyết các chỉ tiêu và quy chế, quy định của nhà trường; Thông qua nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018; Phát động thi đua năm 2018.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Thầy Phan Quốc Hoàn - Báo cáo công tác thanh tra

Thầy Phạm Hữu Kha - TP. Tổ chức-Hành chính Thông qua các ý kiến

Thầy Tạ Quang Huy - TP.Đào tạo & QLKH giải đáp các ý kiến

Thầy Nguyễn Đức Thiết - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu 

Thầy Nguyễn Xuân Quang - TK.Chăn nuôi thú y phát biểu

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020 ra mắt

Thầy Nguyễn Đức Thiết - Hiệu trưởng trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho thầy Nguyễn Văn Mai - TK. CNTT.NN

Thầy Phạm Cân - P.Hiệu trưởng trao trao Bằng khen cuả Công đoàn ngành

Các cá nhân nhận Bằng khen cuả Công đoàn trường

Các cá nhân nhận Bằng khen cuả Công đoàn trường

 Thầy Phạm Cân - P.Hiệu trưởng, CT Công đoàn phát động thi đua

 

Tin, ảnh: Phòng TCHC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

4927843
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
556
556
29475
4927843

Hôm nay ngày: 20/05/2019