DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT

ĐƠN VỊ, HỌ TÊN

E-MAIL

ĐIỆN THOẠI

I

Ban giám hiệu

 

 

1

Phạm Cân - Hiệu trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982628099

2

Lương Ánh - Phó Hiệu trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909499787

II

Khoa Trồng trọt - QLĐĐ

 

 

1

Lê Phương Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

094 824 7596

2

Trần Thu Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098 662 86 47

3

Nguyễn Hữu Lễ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

091 881 54 84
094 754 13 84

4

Nguyễn Thị Thanh Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

012 1607 87 28
098 693 81 58

5

Nguyễn Thành Trúc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0164 635 25 15

6

Tào Anh Khôi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974897123
01234897123

7

Nguyễn Trung Kiên - Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

090 882 18 00

III

Khoa Cơ điện

 

 

1

Trần Văn Huy - Phó khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978218493

2

Nguyễn Thế Định - Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919259880

3

Lê Văn Hòa- Phó khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0902077400

4

Nguyễn Tấn Trúc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0945943388

5

Võ Văn Thái

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974938958

6

Võ Anh Lộc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0908894186

7

Phạm Dự

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978641511

8

Phạm Trần Hoàng Quân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01214636173

9

Nguyễn Thị Kim Ngân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0933953896

IV

Khoa CNTT-NN

 

 

1

Nguyễn Văn Mai - Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979 11 07 07
0633 91 06 16

2

Vũ Thị Mai Oanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988 36 96 87

3

Nguyễn Thùy Dương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982 75 50 56

4

Lê Đức Nhật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909 22 75 67

5

Võ Minh Tiến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984 92 28 72

6

Nguyễn Thị Thanh Hoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984 40 98 40

7

Nghiêm Thị Hồng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01677161166

8

Phan Đình Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0943008786

VI

Phòng Đào tạo và QLKH

 

 

1

Đào Duy Phước - Trường phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919259010
0931237475

2

Nguyễn Thị Yên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909720135

3

Trần Thị Thành Vinh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01689749596

4

Lương Tấn Đức - Phó phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01233979479

5

Vũ Xuân Hòa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0948247010

6

Đỗ Đông Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 
7

Trần Ngọc Thảo My

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907499112

VII

Phòng CT HSSV-TS HTVL

 

 

1

Đặng Bá Tường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917930702

2

Hồ Thạch Nhôm

 

 

4

Nguyễn Phan Đức Nguyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0937888217

5

Võ Thành Sơn - Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919911699

6 Đinh Thị Nhã Phụng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0938055668
7 Đỗ Đông Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982062822
8 Nguyễn Ánh Nga - Phó phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0937611767

VIII

Khoa Chăn nuôi thú y

 

 

1

Nguyễn Cảnh Dũng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907615559

2

Đặng Thị Diệu - Q.Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918525869

3

Võ Thị Hồng Xuyến

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918876685

4

Nguyễn Kim Sơn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979068400

5

Nguyễn Thị Nhung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0976762553

6

Trương Văn Đại Phúc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0935708613

7

Trịnh Thị Thu Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0938948893

8

Lê Võ Trường Lâm

 

0916856303

IX

Khoa Kinh tế

 

 

1

Nguyễn Tuấn Sơn 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919833968

2

Lê Ngọc Lập

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982771003

3

Tạ Thị Thùy Mai- Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909161353

4

Phạm Yến Vy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982878140

5

Lê Thị Thanh Bình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983511333

6

Trần Thị Lan Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919001230

7

Trần Thái Nguyệt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0937018457

8

Lê Trọng Hoàng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913744432

X

Khoa Khoa học cơ bản

 

 

1

Trần Phúc - Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907351489

2

Trịnh Thị Hương- Phó khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918116779

3

Phạm Văn Hoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0969952481

4

Đỗ Thị Nguyệt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907027567

5

Hoàng Thị Thanh Thủy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0633970195

6

Lê Thị Tuyết

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 
7 Lê Thị Tình    
8 Vi Vũ Việt Anh    

XI

Phòng CT HSSV - QLCL

 

 

1

Nguyễn Văn Chiến - Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

094 824 71 61
093 705 56 68

2

Bùi Thanh Yên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919001664

3

Tạ Phạm Hải Duy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0948106545

4

Nguyễn Thị Thục Huyền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982595762

 5

Hồ Thạch Nhôm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 0937506979
Nguyễn Phan Đức Nguyên    
Đặng Bá Tường    
 Dương Đức Thắng    

XI

Phòng Tài chính - Kế toán 

 

 

1

Nguyễn Đình Hợi - Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0909267996

2

Trương Thị Thùy Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982163153

3

Phạm Hữu Linh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0976613331

4

Lê Thị Hoài Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983221649

XII

Phòng Quản trị tổng hợp

 

 

1

Vũ Thanh Hồng - Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918115379

2

Nguyễn Quang Thạc

 

0933954680

3

Vũ Đình Xứng

 

0984801960

4

Phạm Ngọc Thành Công

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974990700

XIII

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

 

1

Nguyễn Thị Hồng

 

01234610979

2

Phạm Văn Đảm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983444373
0918756968

3

Trần Công Khanh

 

0904377231

4

Đào Ngọc Thức - P.trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913666747 

5

Phạm Đức Tân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988292355

LƯỢT TRUY CẬP - www.blc.edu.vn

6495647
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
566
1041
18707
6495647

Hôm nay ngày: 18/06/2024