PHÒNG CÔNG TÁC HSSV VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

I. Giới thiệu về đơn vị

Tên: phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Tên tiếng Anh: Department of Assessment and Accreditation).

Điện thoại: (0263) 3719267 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập ngày 19/5/2009, cùng với sự phát triển của Nhà trường qua hơn 09 năm phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường. Trãi qua một thời gian hoạt động chưa dài nhưng tập thể phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tuân thủ sự lãnh chỉ  đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh, phát triển.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường theo các quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTBXH và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phòng công tác học sinh, sinh viên có chức năng tham mưu giúp hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên và tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác Khảo thí:

- Phối hợp với phòng Đào tạo&QLKH tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng ban hành các quy định cụ thể về công tác tổ chức thi kết thúc môđun, môn học theo đúng các quy chế và quy định.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản mới liên quan đến công tác Khảo thí và triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn cho tất cả các đơn vị trong toàn trường.

- Phối hợp với phòng Đào tạo&QLKH, các Khoa, Bộ môn trong toàn trường tổ chức ra đề thi, in sao đề, tổ chức thi, chấm thi, vào điểm thi, chấm phúc khảo, phân tích xử lý, lưu trữ các kết quả thi và bài thi đảm bảo đúng quy định.

- Phối hợp với phòng Đào tạo&QLKH, các Khoa, Bộ môn trong toàn trường xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi kết thức các môđun, môn học. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và lưu trữ kết quả thi.

- Viết báo cáo và trình Hiệu trưởng phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác Khảo thí theo yêu cầu của nhà trường và cấp trên đảm bảo đúng quy định.

2.2. Công tác Kiểm định chất lượng:

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, giảng viên về công tác Tự kiểm định chất lượng GDNN của nhà trường và Tự đánh giá chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc gia ở các Khoa chuyên môn hằng năm.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc ban hành Quy định các hoạt động kiểm tra, giám sát hằng năm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và báo cáo các hoạt động kiểm tra, giám sát hằng năm theo từng nội dung trong Quy định đã ban hành đối với tất cả các đơn vị trong toàn trường.

- Triển khai đánh giá công tác Tự kiểm định chất lượng ở từng đơn vị theo kế hoạch hằng năm.

- Tổ chức xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống ĐBCL hằng năm của nhà trường để từ đó nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả trong công tác đào tạo và dần khẳng định uy tín, thương hiệu của nhà trường.

- Triển khai viết báo cáo công tác Tự kiểm định chất lượng GDNN của nhà trường và báo cáo Công tác ĐBCL nhà trường hằng năm gửi về Tổng cục GDNN theo quy định.

 2.3. Công tác HSSV:

- Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối  sống của HSSV

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình về công tác HSSV. Phản ánh kịp thời tới Hiệu trưởng.Chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến HSSV.

- Chủ trì và tổ chức học chính trị đầu khóa, giáo dục truyền thống nhà trường, tuần sinh hoạt công dân vào đầu năm học theo qui chế công tác HSSV.

- Cùng với phòng đào tạo tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học; Tiếp nhận HSSV vào ở nội trú; Quản lý HSSV nội trú.

- Theo dõi, thống kê và quản lý số liệu học sinh, sinh viên toàn trường,báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

- Giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV: Chế độ chính sách của nhà nước đối với HSSV; giấy xác nhận HSSV; làm thủ tục bảo lưu điểm, gia quyết định cho HSSV thôi học; Chuyển trường….

- Giải quyết các khiếu nại, kiến nghị có liên quan đến HSSV.

- Tổ chức thực hiện công tác xét học bổng; thi đua ; khen thưởng; kỉ luật HSSV.

- Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện HSSV từng tháng, học kỳ, năm học, khóa học theo qui định hiện hành.

- Hàng năm tổ chức khảo sát, thống kê tình trạng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện công tác sinh viên ngoại trú.

- Kiểm tra, đôn đốc công tác giáo viên chủ nhiệm. Công tác trật tự, an ninh, văn hóa học đường.

- Thực hiện công tác y tế học đường theo qui định.

- Quản lý hồ sơ học sinh – sinh viên. Cấp phát bằng.

- Hàng năm; tổ chức đối thoại với sinh viên. Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định.

2.4. Công tác khác:

- Tổ chức cấp phôi bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận theo quy định.

- Tổ chức xác minh bằng cấp khi có yêu cầu.

III. Danh sách cán bộ giảng viên

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn Văn Chiến

Trưởng phòng

0937055668

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Dương Đức Thắng

Phó Trưởng phòng

   

3

Vi Vũ Việt Anh

Giảng viên

 

 

4

Hồ Thạch Nhôm

Giảng viên

   

5

Tạ Phạm Hải Duy

Nhân viên

0948106545

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Phan Đức Nguyên

Nhân viên

   

7

Nguyễn Thị Thục Huyền

Nhân viên

0982595762

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

LƯỢT TRUY CẬP - www.blc.edu.vn

6495652
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
571
1046
18712
6495652

Hôm nay ngày: 18/06/2024