PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QLKH

I. Giới thiệu về đơn vị

Tên: Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học

(Tên tiếng Anh: Department of Training and Scientific Management)

Điện thoại: (0263) 3863326 - Fax: (0263) 3720205

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học được thành lập từ 08/12/1976 cùng với sự phát triển của Nhà trường qua hơn 40 năm phòng Đào tạo và Quản lý khoa học luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường. Trải qua các thời kỳ, tập thể phòng Đào tạo và Quản lý khoa học luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tận tụy công tác trên mỗi cương vị được phân công, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường đoàn kết, vững mạnh và phát triển.

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và nghề ngắn hạn. Tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo, đề xuất các biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng viên; Quản lý công tác nghiên cứu khoa học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị.

2. Nhiệm vụ

          - Phối hợp các Khoa, Bộ môn xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy, trung cấp hệ chính quy, hệ liên thông chính quy, hệ vừa học vừa làm... trình Hiệu trưởng ký ban hành; Khai thác và triển khai các chương trình tiên tiến vào công tác đào tạo của trường.

          - Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu của xã hội làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của trường. Tổ chức thực hiện việc liên kết, hỗ trợ đào tạo giữa trường với các địa phương và các trường đại học, cao đẳng khác.

           - Phối hợp với các khoa, bộ môn chuyên môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu và nội dung đào tạo.

            - Xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

          - Xây dựng và điều phối kế hoạch đào tạo hàng năm cho hệ chính quy, hệ liên thông chính quy, hệ vừa học vừa làm. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hiệu quả quỹ giảng đường.

           - Thực hiện đào tạo theo quy chế đào tạo hiện hành như: Công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh, bảo lưu khác, xét chuyển khóa, chuyển hệ, chuyển trường, ....

           - Tổ chức quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên. Lưu trữ các bảng điểm gốc kết quả học tập của học sinh sinh viên theo quy định. In văn bằng, chứng chỉ theo quy chế của Bộ và quy định của trường.

            - Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo hiện hành. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh sinh viên. Phối hợp với các đơn vị hỗ trợ học sinh sinh viên, Đoàn Thanh niên, xét chọn các học bổng, tài trợ cho học sinh sinh viên chính quy.

           - Đề xuất, phối hợp các Cơ quan có thẩm quyền, cơ sở đào tạo, các đơn vị…tổ chức các chương trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giảng dạy cho giảng viên.

           - Thường trực các Hội đồng: tốt nghiệp, khen thưởng, khoa học – đào tạo và các hội đồng liên quan đến xét lên lớp, tạm dừng, thôi học, quy trình xếp ngành cho học sinh sinh viên.

            - Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản... liên quan đến công tác đào tạo. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh sinh viên, giấy chứng nhận kết quả học tập và các giấy tờ khác cho học sinh sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị.

           - Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo hệ chính quy, hệ liên thông và hệ vừa học vừa làm; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

            - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

             - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

3. Nhân sự phòng đào tạo:

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

MAIL

Số ĐT

1

Trần Văn Huy

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0978218493

2

Trần Thị Thành Vinh

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0389749596

3

Vũ Xuân Hòa

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0948247010

4

Nguyễn Thị Yên

Nhân viên

yennguyenbl251ggmail.com

0909720135

5

Trần Ngọc Thảo My

Nhân viên

   
6 Đỗ Đông Nam Nhân viên    

 

 

 

 

 

LƯỢT TRUY CẬP - www.blc.edu.vn

6495640
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
559
1034
18700
6495640

Hôm nay ngày: 18/06/2024