KHOA CƠ ĐIỆN

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP       

Khoa Cơ Điện tiền thân là Ban Cơ Khí nông nghiệp thuộc Trường Trung học Nông nghiệp Bảo Lộc thành lập ngày 19/05/1982. Tháng 11/2009 đổi tên thành Khoa Cơ Điện, Trường cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng và các Phòng trong công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường

- Quản lý Giảng viên, viên chức và người học thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, thực hành, thực tập.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn liền với chuyên môn đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất,thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và giảng dạy

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa

III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

      - Kết quả năm học trên 95% HSSV đủ điều kiện lên lớp, 100% giảng viên thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy lấy HSSV làm trung tâm

      - Đảm bảo 100% HSSV có đủ trang thiết bị thực hành trong quá trình học tập, 90% các lớp được đi tham quan học tập tại các Doanh nghiệp lớn theo ngành mình học

      - Có ít nhất 95% Doanh nghiệp hài lòng về tay nghề HSSV sau tốt nghiệp, đảm bảo 100% sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm và 80% làm việc đúng nghề học

       - 100% lớp học được đào tạo đúng, đủ theo chương trình đào tạo của BLĐTBXH quy định

IV. NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Mã Ngành

CAO ĐẲNG

Mã Ngành

TRUNG CẤP

6510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5520223

Điện công nghiệp và dân dụng

6510303

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

5520152

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

6510216

Công nghệ ô tô

5520159

Bảo trì và sửa chữa ô tô

6520227

Điện công nghiệp

5510216

Công nghệ ô tô

 

 

5510227

Điện Công Nghiệp

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT

  1. Xưởng thực hành Cơ khí động lực
  2. Xưởng thực hành kỹ thuật cơ khí
  3. Xưởng thực hành Điện
  4. Tài liệu chuyên ngành phục vụ đầy đủ cho HSSV

 VI. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

TRƯỞNG KHOA - ThS. NGUYỄN THẾ ĐỊNH

ĐT: 0919259880 - email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. LÊ VĂN HÒA

ĐT: 0902077400 - email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thế

Định

Trưởng khoa

2

Lê Văn

Hòa

Phó trưởng Khoa

3

Nguyễn Tấn

Trúc

Giảng viên

4

Võ Văn

Thái

Giảng viên

5

Võ Anh

Lộc

Giảng viên

6

Phạm          

Dự

Giảng viên

7

Nguyễn Thị Kim

Ngân

Giảng viên


 

 

LƯỢT TRUY CẬP - www.blc.edu.vn

6495621
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
540
1015
18681
6495621

Hôm nay ngày: 18/06/2024