THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

       BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC

             Số:     /TB-TS&HTVL                                     Bảo Lộc, ngày 28  tháng 12  năm 2017  

            Kính gửi: Quý cơ quan; đơn vị!   

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng trong lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp, cơ điện và kinh tế phục vụ phát triển sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn khu vực các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó nhà trường được Bộ Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan quản lý cho phép liên kết đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao và nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ nhất là đội ngũ cán bộ khoa học, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp, đội ngũ cán bộ kỹ thuật ở các doanh nghiệp, trang trại,… để góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả kinh tế cho các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và dịch vụ,…

Nay trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc thông báo tuyển sinh năm 2018 như sau:

1. Đào tạo trình độ thạc sĩ:

STT

Ngành đào tạo

STT

Ngành đào tạo

1

Luật học

6

Khoa học cây trồng

2

Quản lý kinh tế

7

Công nghệ thông tin

3

Quản trị kinh doanh

8

Chăn nuôi

4

Kinh tế

9

Quản lý giáo dục

5

Kỹ thuật cơ khí

10

Chính trị học

2. Đào tạo trình độ đại học:

STT

Ngành đào tạo

STT

Ngành đào tạo

1

Luật

5

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

2

Kế toán

6

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

3

Quản trị kinh doanh

7

Quản lý đất đai

4

Nông học

8

Sư phạm mầm non

Vì vậy, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc kính đề nghị Quý cơ quan thông báo và  tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, công nhân viên chức, người lao động có nhu cầu học biết về thông báo trên .

Xin trân trọng cảm ơn!

 MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ: Trung tâm tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm

- Địa chỉ: 454 Trần Phú, phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Di động: 0919.911.699, 0938.055.668

- Website: www.blc.edu.vn               Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

      Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG                          

          - Như trên;

         - Lưu VT, ĐT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

4974109
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
704
4470
27849
4974109

Hôm nay ngày: 19/06/2019