PHÒNG QUẢN TRỊ

Vũ Thanh Hồng: Trưởng phòng

Vũ Đình Xứng: Tổ trưởng – Tổ công viên cây xanh

Nguyễn Quang Thạc: Phụ trách điện, nước , âm thanh

Phạm Ngọc Thành công: Quản lý vườn cây, tạo tác

 

A. CHỨC NĂNG:
    Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị của Trường. Quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, quản lý tài sản trang thiết bị và theo dõi sử dụng hiệu quả các tài sản thiết bị của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

B. NHIỆM VỤ:
1. Lập kế hoạch sửa chữa xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất khác phục vụ cho công tác quản lý giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường.

2. Đầu mối xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch xây dựng mới cơ sở vật chất theo quy hoạch đã được phê duyệt.
3. Tổ chức quản lý chặt chẽ nhà cửa, đất đai, kho tàng, hàng rào, các công trình công cộng và cơ sở vật chất khác trong phạm vi khuân viên trường quản lý.

.4. Thực hiện quản lý, kiểm tra và phối hợp cùng với các đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Trường theo quy định hiện hành.
5. Quản lý, điều hành việc sử dụng có hiệu quả hệ thống giảng đường. Đảm bảo đầy đủ giảng đường phục vụ cho giảng dạy học tập. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ giảng đường như nước uống,điện, hệ thống ánh sáng, hệ thống âm thanh, vệ sinh...
6. Thực hiện vệ sinh công cộng khu vực làm việc, môi trường luôn xanh, sạch, đẹp..
7. Tổ chức quản lý chăm sóc vườn cây và cây xanh hoa cảnh trong khuân viên Trường.

8 .Tổ công viên cây xanh kết hợp với giáo viên chủ nhiệm Quản lý công lao động của học sinh sinh viên 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

5317257
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
637
7232
27568
5317257

Hôm nay ngày: 29/03/2020