PHÒNG CÔNG TÁC HSSV - TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Trưởng phòng: Võ Thành Sơn

 

I. Chức năng:

      Phòng công tác học sinh, sinh viên có chức năng tham mưu giúp hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên và tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.

II. Nhiệm vụ:

- Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối  sống của HSSV

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình về công tác HSSV. Phản ánh kịp thời tới Hiệu trưởng.Chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến HSSV.

- Chủ trì và tổ chức học chính trị đầu khóa, giáo dục truyền thống nhà trường, tuần sinh hoạt công dân vào đầu năm học theo qui chế công tác HSSV.

- Cùng với phòng đào tạo tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học; Tiếp nhận HSSV vào ở nội trú; Quản lý HSSV nội trú.

- Theo dõi, thống kê và quản lý số liệu học sinh, sinh viên toàn trường,báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

- Giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV: Chế độ chính sách của nhà nước đối với HSSV; giấy xác nhận HSSV; làm thủ tục bảo lưu điểm, gia quyết định cho HSSV thôi học; Chuyển trường….

- Giải quyết các khiếu nại, kiến nghị có liên quan đến HSSV.

- Tổ chức thực hiện công tác xét học bổng; thi đua ; khen thưởng; kỉ luật HSSV.

- Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện HSSV từng tháng, học kỳ, năm học, khóa học theo qui định hiện hành.

- Hàng năm tổ chức khảo sát, thống kê tình trạng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện công tác sinh viên ngoại trú.

- Kiểm tra, đôn đốc công tác giáo viên chủ nhiệm. Công tác trật tự, an ninh, văn hóa học đường.

- Thực hiện công tác y tế học đường theo qui định.

- Quản lý hồ sơ học sinh – sinh viên. Cấp phát bằng.

- Tổ chức chào cờ đầu tháng.

- Hàng năm; tổ chức đối thoại với sinh viên. Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định.

III. Danh sách Cán bộ viên chức:

  • Võ Thành Sơn - Trưởng phòng
  • Đinh Thị Nhã Phụng - Giảng viên
  • Đỗ Đông Nam - Giảng viên
  • Nguyễn Tất Nghiêm - Giảng viên
  • Đặng Bá Tường - Cán sự
  • Hồ Thạch Nhôm - Giảng viên
  • Cao Văn Lâm Quang - Giảng viên
  • Nguyễn Phan Đức Nguyên - Giảng viên
  • Nguyễn Thị Dung - Y sĩ

 

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

5317162
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
542
7137
27473
5317162

Hôm nay ngày: 29/03/2020