KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

 

   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       VÀ KINH TẾ BẢO LỘC

Bảo Lộc, Ngày 14  tháng 11  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Hướng dẫn đóng Bảo hiểm y tế  Học sinh-sinh viên

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 14/11/2008; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BHYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính; 

Căn cứ văn bản liên tịch số 1666/LT-BHXH-SGDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2015 về việc hướng dẫn thực hiện BHYT đối với học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nay Nhà trường hướng dẫn thực hiện đóng BHYT đối với HSSV toàn trường năm học 2017-2018 như sau:

1. Đối tượng tham gia đóng BHYT bắt buộc:

Toàn bộ HSSV Nhà trường đều phải đóng BHYT bắt buộc (trừ những em đã tham gia đóng BHYT theo các nhóm đối tượng khác).

2. Thời gian đóng, mức đóng Bảo hiểm y tế:

Mức đóng BHYT  theo các nhóm như sau:

      + Đối với HSSV hệ Cao đẳng 40, 41TC 41: thu 12 tháng, số tiền là 492.000 đồng.

+ HSSV Cao đẳng 42, TC 42: thu 13 tháng, số tiền là  533.000 đồng.

      + Đối với HSSV đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc (còn giá trị sử dụng) thuộc nhóm đối tượng khác như: Thân nhân của các đối tượng theo quy định của pháp luật về sỹ quan QĐND, nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân và cơ yếu, HSSV thuộc hộ gia đình nghèo…, HSSV photocopy thẻ BHYT nộp lại cho Phòng Tài chính kế toán nhà trường, nhà trường sẽ lập danh sách riêng nộp cho cơ quan BHXH, để cơ quan BHXH cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

3. Nơi đóng BHYT

- Đối với HSSV đang theo học tại trường: Nộp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

Thời hạn nộp: Thời hạn nộp từ ngày 15/11/2017 đến 15/12/2017

4. Quyền lợi của HSSV  khi tham gia BHYT:

- Được cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng 15 tháng.

- Được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

- Được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Nhà trường.

- Được quỹ BHYT chi trả các chi phí khám chữa bệnh theo quy định của luật BHYT.

5. Xử lý khi HSSV không thực hiện đóng BHYT bắt buộc:

- HSSV là đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm y tế.

- Đối với HSSV không thực hiện đóng BHYT theo quy định: Ngoài các quyền lợi không được hưởng như mục 4 trên, tất cả HSSV chưa thực hiện đóng BHYT bắt buộc sẽ không được xét học bổng, xét  lên lớp và các quyền lợi khác trong  năm học 2017 – 2017.

Yêu cầu toàn thể Học sinh – sinh viên nhà trường nghiêm túc thực hiện thông báo trên.

                                                                                     

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

4890719
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
308
2501
28499
4890719

Hôm nay ngày: 2019-04-23 05:08:10