Bộ môn Chính trị - Pháp luật

 

 * Giới hiệu Bộ môn Chính trị và Pháp luật

Bộ môn Chính trị và Pháp luật là bộ môn trực thuộc Ban Giám Hiệu. Nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy các môn Khoa học Mác – Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Kinh tế chính trị Mác Lê nin. Pháp luật và pháp luật chuyên ngành. Qua giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa đã bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc,  ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình trách nhiệm của sinh viên học sinh đối với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Bộ môn đã gắn kết  giữa giáo dục chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức đến sinh viên học sinh. Bộ môn  có nhiệm vụ thường xuyên nghiên cứu  để tìm ra các phương pháp, sáng kiến, cải tiến mới trong giảng dạy. Số lượng giảng viên của bộ môn là 05. Có 02 giảng viên có trình độ thạc sĩ. Có 03 giảng viên có trình độ đại học. Các giảng viên được giảng dạy đúng chuyên ngành đào tạo và đều đạt giáo viên giỏi trong các hội thi cấp trường và cấp tỉnh.

* Danh sách Giảng viên

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI - Email
1 Vũ Thị Thuỷ  Trưởng Bộ môn   
2  Lê Thị Tình ThS. Giảng viên  
3  Lê Thị Tuyết ThS. Giảng viên   
4  Vi Vũ Việt Anh CN. Giảng viên   
5 Trần Ngọc Thảo My CN. Giảng viên  

THỐNG KÊ TRUY CẬP

5317402
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
782
7377
27713
5317402

Hôm nay ngày: 29/03/2020