foto1

Lễ bế giảng Cao đẳng khóa 41

foto1

Nhà hiệu bộ

foto1

Cán bộ viên chức các thế hệ

foto1

Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018

foto1

Hội diễn văn nghệ

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (6/2019)

Lịch sử ngày Gia đình Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Theo lời Bác ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Ngày 4 tháng 5 năm 2001,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam,nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn,vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam

Thực hiện Công văn số 1717/BNN-TCCB ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc triển khai một số nội dung hoạt động công tác gia đình năm 2019. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2019, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2019 với chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019 với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, tiếp tục truyền tải các thông điệp: Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ truyền thống tốt đẹp trong gia đình; Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; Hạnh phúc gia đình là yêu thương và chia sẻ.

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã có kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đối với toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường đúng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trong khung giờ từ 18 giờ đến 20 giờ, với ý nghĩa kêu gọi mọi người trân trọng những giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm, xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Bữa cơm không chỉ đơn giản là cung cấp năng lượng cho các thành viên, mà còn là nơi tạo tình cảm yêu thương gắn bó, gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Trong nhịp sống sôi động ngày nay, bữa cơm gia đình không còn được duy trì thường xuyên, thậm chí có nguy cơ dần mất đi đối với nhiều gia đình. Thông qua chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” để nhắc nhở tất cả mọi người duy trì bữa cơm như một cách để thắp lửa cho tổ ấm của mình. Hãy trân trọng hơn những giây phút sum họp bên bữa cơm đầm ấm và hạnh phúc của gia đình. Việc chăm chút và duy trì bữa cơm gia đình chính là cách để giữ gìn hạnh phúc, mái ấm và giữ gìn nền nếp, gia phong của mỗi gia đình, trân trọng, bảo tồn những giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam.

Tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, mỗi gia đình hãy tổ chức sum họp, gặp mặt các thành viên trong gia đình nhằm ôn lại truyền thống nề nếp gia phong là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa, gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa “Ngày gia đình” vào cuộc sống,trở thành ngày hội, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam.

         Thực hiện: Phòng Tổ chức - Hành chính (Sưu tầm)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

5025918
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
303
1170
30685
5025918

Hôm nay ngày: 23/07/2019