foto1
Lớp Công nghệ thông tin 41 nhận bằng tốt nghiệp
foto1
Khu giảng đường A2
foto1
Giảng viên Khoa
foto1
.
foto1
.
Tel: 0979 11 07 07
Email: itvanmai@gmail.com

CHÀO MỪNG BẠN TRUY CẬP VÀO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA CÔNG NGHỆ VÀ NGOẠI NGỮ - CHÚC BẠN SỨC KHOẺ, THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC
STT ĐƠN VỊ, HỌ TÊN E-MAIL ĐIỆN THOẠI
I Ban giám hiệu    
1 Nguyễn Đức Thiết This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913792955
2 Lương Ánh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909499787
3 Phạm Cân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982628099
II Khoa Trồng trọt    
1 Nguyễn Viết Thông This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 091 300 24 25
2 Lê Phương Hà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 094 824 7596
3 Nguyễn Văn Chiến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 094 824 71 61
093 705 56 68
4 Trần Thu Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 098 662 86 47
5 Nguyễn Hữu Lễ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 091 881 54 84
094 754 13 84
6 Nguyễn Thị Thanh Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 012 1607 87 28
098 693 81 58
7 Đoàn Văn Biển This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0164 997 91 79
8 Nguyễn Thành Trúc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0164 635 25 15
9 Tào Anh Khôi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974897123
01234897123
10 Nguyễn Trung Kiên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 090 882 18 00
III Khoa Cơ điện    
1 Hà Văn Kiêm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0902556724
2 Trần Văn Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0978218493
3 Nguyễn Thế Định This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919259880
4 Lê Văn Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0902077400
5 Nguyễn Tấn Trúc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0945943388
6 Võ Văn Thái This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974938958
7 Võ Anh Lộc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0908894186
8 Phạm Dự This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0978641511
9 Phạm Trần Hoàng Quân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01214636173
10 Bùi Thanh Yên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919001664
11 Nguyễn Thị Kim Ngân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0933953896
IV Khoa CNTT-NN    
1 Nguyễn Văn Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0979 11 07 07
0633 91 06 16
2 Vũ Thị Mai Oanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988 36 96 87
3 Nguyễn Thùy Dương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982 75 50 56
4 Lê Đức Nhật This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909 22 75 67
5 Võ Minh Tiến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984 92 28 72
6 Nguyễn Thị Thanh Hoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984 40 98 40
7 Nghiêm Thị Hồng Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01677161166
8 Phan Đình Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0943008786
V Bộ môn LLCT và PL    
1 Vũ Thị Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0977856527
2 Lê Thị Tình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0976057294
3 Lê Thị Tuyết This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984067683
4 Vi Vũ Việt Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0946768675
5 Trần Ngọc Thảo My This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907499112
VI Bộ môn Quản lý đất đai    
1 Nguyễn Anh Nga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0937611767
2 Trần Thị Thành Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01689749596
3 Dương Đức Thắng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01212368779
0931233039
4 Lê Thị Mai Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01275234505
0977161653
VII Phòng Đào tạo và QLKH    
1 Tạ Quang Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0937140779
0943700638
2 Phan Quốc Hoàn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01238179019
3 Đặng Thị Huyền Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0975190461
4 Đào Duy Phước This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919259010
0931237475
5 Nguyễn Thị Yên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909720135
6 Lê Thị Hoài Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983221649
7 Lương Tấn Đức This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01233979479
8 Vũ Xuân Hoà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0948247010
VIII Phòng Công tác HSSV    
1 Nguyễn Tất Nghiêm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974812112
2 Dư Thị Kim Cúc   0907499112
3 Đặng Bá Tường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0917930702
4 Hồ Thạch Nhôm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0937506979
5 Cao Văn Lâm Quang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987333354
6 Nguyễn Phan Đức Nguyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0937888217
IX Khoa Chăn nuôi thú y    
1 Nguyễn Xuân Quang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918207017
2 Nguyễn Cảnh Dũng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907615559
3 Đặng Thị Diệu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918525869
4 Nguyễn Tuấn Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984074953
5 Võ Thị Hồng Xuyến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918876685
6 Nguyễn Kim Sơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0979068400
7 Nguyễn Thị Nhung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0976762553
8 Trương Văn Đại Phúc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935708613
9 Trịnh Thị Thu Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0938948893
X Khoa Kinh tế    
1 Nguyễn Tuấn Sơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919833968
2 Đào Ngọc Thức This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913666747
3 Lê Ngọc Lập This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982771003
4 Tạ Thị Thùy Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909161353
5 Phạm Yến Vy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982878140
6 Nguyễn Thị Phúc Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909267782
7 Lê Thị Thanh Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983511333
8 Trần Thị Lan Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919001230
9 Trần Thái Nguyệt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0937018457
10 Lê Trọng Hoàng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913744432
11 Trương Thị Thùy Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982163153
12 Phạm Hữu Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0976613331
XI Khoa Khoa học cơ bản    
1 Trần Phúc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907351489
2 Trịnh Thị Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918116779
3 Hoàng Thị Ngoan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903070640
4 Phạm Văn Hoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0969952481
5 Đỗ Thị Nguyệt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907027567
6 Hoàng Thị Thanh Thuỷ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0633970195
7 Trịnh Thị Anh Nhung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01688565304
XII Phòng Khảo thí và KĐCL    
1 Phạm Vĩnh Trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918438379
2 Lê Biên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989021691
3 Tạ Phạm Hải Duy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0948106545
4 Nguyễn Thị Thục Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982595762
XIII Phòng Tài chính - Kế toán     
1 Nguyễn Đình Hợi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909267996
2 Nguyễn Thị Kim Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0907351963
3 Trần Thị Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935107357
4 Vương Thị Hải Yến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0908443087
XIII Phòng Quản trị tổng hợp    
1 Phạm Ngọc Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0908102738
2 Vũ Thanh Hồng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918115379
3 Nguyễn Quang Thạc   0933954680
4 Vũ Đình Xứng   0984801960
5 Phạm Ngọc Thành Công This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974990700
XIV Phòng Tổ chức - Hành chính    
1 Phạm Hữu Kha This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909001899
2 Nguyễn Thị Hồng   01234610979
3 Phạm Văn Đảm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983444373
0918756968
4 Trần Công Khanh   0904377231
5 Phạm Đức Tân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988292355
XV TT Tuyển sinh và HTVL    
1 Đỗ Đông Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982062822
2 Võ Thành Sơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919911699
3 Đinh Thị Nhã Phụng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0938055668

THỐNG KÊ TRUY CẬP

4508889
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
17
205
929
4508889

Hôm nay ngày: 2019-06-19 05:38:04